Good practices | Belgium

Good practice 1: Energiek samenwerken via een warmtenet

In Oostende wordt gewerkt aan een warmtenet. Bedrijven kunnen hun restwarmte verkopen en worden vergoed afhankelijk van de kwaliteit van de warmte en het moment: is er veel vraag dan is warmte meer waard.

Andere bedrijven kopen die duurzame warmte. Hun voordeel bedraagt 19% op de kostprijs in vergelijking met alternatieven. Ze engageren zich om 10 jaar warmte af te nemen.

De coöperatie BeauVent werkt aan de uitrol van het warmtenet en doet de investeringen. Aangesloten bedrijven kunnen mee aandeelhouder worden van het warmtenet en delen in de opbrengst.

Good practice 2: Bedrijven delen een warmtekoppeling

Een warmtekrachtkoppeling (WKK) is een motor die gelijktijdig warmte en elektriciteit opwekt. Zo ontstaat een energiebesparing van 20%. Het ene bedrijf kan veel warmte nodig hebben, een ander veel elektriciteit.

Papierfabriek Stora Enso en Volvo Cars in de haven van Gent delen daarom een bio-WKK, een WKK gevoed met biobrandstof. Volvo verving in 2016 aardgasgestookte heetwaterketels die warmte maakten voor het drogen van wagens in de spuitfabriek.
Een WKK is het interessantst als de warmtevraag voldoende stabiel is. Een samenwerking tussen verschillende bedrijven kan hiervoor zorgen.

Voor het installeren van een WKK zijn een aantal subsidies te verkrijgen. Op federaal niveau is er de verhoogde investeringsaftrek. In Vlaanderen bestaat er ook exploitatiesteun onder de vorm van warmte-krachtcertificaten.

Good practice 3: Een windmolen delen

De recentste uitbreiding van Aalst-Zuid is gerealiseerd als duurzaam én actief bedrijventerrein. Om te voorzien in de energiebehoefte van alle gevestigde bedrijven – en een surplus aan energie voor de omgeving – heeft terreinbeheerder Solva o.a. voorzien in de mogelijkheid voor een grote windturbine op het terrein.

Het perceel waar de windturbine kan komen is gemeenschappelijk eigendom van de gevestigde bedrijven en Solva. Op basis van dit concept hebben de bedrijven niet alleen de garantie om 100% groene stroom af te nemen, zij genieten bovendien mee van de extra inkomsten van de gezamenlijke investering.

Good practice 4: Innovatieve financiering voor zonnepanelen

Zonnepanelen zijn intussen goed ingeburgerd. Maar niet elk bedrijf heeft de middelen om hierin te investeren, hoewel er mogelijks zeer geschikte daken zijn. Dan kan beroep gedaan worden op diensten die zonnepanelen aanbieden via een derde investeerdersmodel. Meer nog, ook het hele beheer kan uit handen gegeven worden, van de ontwikkeling en de financiering van het project tot en met de bouw en het onderhoud van de installatie op de bedrijventerreinen.

De lokaal geproduceerde en verbruikte elektriciteit zou het bedrijf tussen de 20% en 50% minder kosten dan de gebruikelijke prijs. En na 15 à 20 jaar wordt het bedrijf eigenaar van de zonnepanelen.