Technische info over zonnepanelen

Wat is een zonnepaneel?

Een zonnepaneel is een aaneenschakeling van fotovoltaïsche zonnecellen, die elk rechtstreeks zonlicht omzetten in elektriciteit. Dit is mogelijk dankzij het fotovoltaïsche effect in halfgeleiders. Halfgeleiders is een categorie van materialen waarvan de elektrische geleidbaarheid toeneemt bij temperatuurverhoging. De warmte geeft de elektronen in het materiaal voldoende energie om te bewegen waardoor elektrische geleiding ontstaat. Het fotovoltaïsch effect bestaat eruit dat door het invallend licht op een halfgeleider er elektrische stroom gecreëerd wordt.

Welke zijn de verschillende typen zonnepanelen?

De meest gebruikte zonnecellen bestaan uit kristallijn silicium. Silicium is wereldwijd overvloedig aanwezig in zand en rotsen en is één van de meest bestudeerde materialen ter wereld, mede dankzij het gebruik van silicium in de chipindustrie. De beste rendementen worden behaald als de silicium-zonnecel uit één kristal bestaat, aangezien de silicium moleculen dan het best met mekaar gealigneerd zijn en ze zonne-energie dus het efficiënts kunnen omzetten in elektriciteit. We spreken dan van monokristallijn silicium. Omdat de fabricatie hier van echter duur is, bestaan de meeste zonnecellen uit polykristallijn silicium: een cel bestaat dan uit vele vlakken die elk op zich monokristallijn zijn. Het rendement hiervan is lager dan dat van monokristallijne zonnecellen, maar vermits ze goedkoper zijn per geproduceerde eenheid energie, worden ze het meest gebruikt. Bij amorf silicium is totaal geen sprake meer van een kristallijne structuur. Zonnecellen uit amorf silicium zijn veel goedkoper om te fabriceren, maar hun rendement is opnieuw lager. Ze worden dan ook vooral gebruikt in nichetoepassingen voor laagvermogenstoestellen zoals rekenmachines, parkeermeters of tuinverlichting. De meest zonnecellen ogen blauw omwille van de antireflectielaag die bovenaan de zonnecel wordt aangebracht.